Pravna obvestila

Pogoji uporabe ljmaratonpriprave.si

Pomembno: Z registracijo oz. s prijavo v ljmaratonpriprave.si uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato slednjim priporočamo seznanitev s pogoji storitve in politiko zasebnosti.

 1. Splošno

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe medija in storitev ljmaratonpriprave.si (v nadaljevanju storitev).

Storitev obsega:

 1. spletno mesto ljmaratonpriprave.si;
 2. aplikacije ljmaratonpriprave.si na izbranih povezanih napravah (mobilne naprave, IPTV-komunikatorji, TV-sprejemniki, zunanji digitalni zasloni);
 3. brezplačno prejemanje e-obvestil z izborom dnevnih vsebin na ljmaratonpriprave.si;
 4. brezplačno obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem.

Pri uporabi storitve se v celoti strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vam odsvetujemo uporabo storitve.

Pri uporabi točke ii. se obenem v celoti strinjate tudi z morebitnimi dodatnimi pogoji za posamezno povezano napravo.

Storitev je v lasti in upravljanju družbe TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov, (v nadaljevanju lastnik storitve).

Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela storitve in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

 1. Starostne omejitve in sposobnost sprejema teh pogojev

Storitev lahko vsebuje tudi vsebine, ki morda niso primerne za mladostnike in mladoletne osebe. Storitev smejo uporabljati mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta samo ob soglasju pravnih skrbnikov oz. staršev.

S temi pogoji potrjujete, da ste stari 18 let oziroma imate dovoljenje staršev oz. skrbnikov za uporabo teh storitev, pri tem slednji nosijo vse pravne posledice vašega ravnanja.

Starši oz. skrbniki v celoti nosijo odgovornost izbire vsebin. Starši oz. skrbniki so seznanjeni, da so dolžni poskrbeti za odjavo oz. preprečevanje uporabe storitve brez svoje prisotnosti in/ali vednosti.

 1. Storitev in funkcije storitve

Storitev omogoča pregledovanje, iskanje, branje novic in člankov, spremljanje športnih rezultatov, ogled tekaških treningov, fotografij, videov in interaktivnih vsebin.

V okviru storitve se prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki nam omogočajo, da ohranjamo za uporabnike brezplačno storitev. Zato uporabnike naprošamo, da ne uporabljajo tehnologij, ki omejujejo ali blokirajo prikaz oglasnih vsebin.

V večini člankov je omogočena tudi možnost komentiranja. Uporabniki, ki se odločijo za komentiranje, v svojih komentarjih izražajo svoja mnenja in poglede. Stališča komentatorjev niso povezana z uradnim stališčem lastnika storitve.

Pri uporabi storitve je prepovedano naslednje:

 1. vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;
 2. izvajanje aktivnosti na ljmaratonpriprave.si, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;
 3. uporaba storitve ljmaratonpriprave.si za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;
 4. kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev.

Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina posameznih strani ljmaratonpriprave.si in stopnja njihove interaktivnosti so odvisni tudi od načina dostopa do strani ljmaratonpriprave.si in od naprave, s katero se dostopa do ljmaratonpriprave.si. Uporabnikom je uporaba storitev na ljmaratonpriprave.si omogočena prek svetovnega spleta, prek mobilnih naprav z ustreznim brskalnikom ter prek drugih povezanih naprav (IPTV-komunikatorji, TV-sprejemniki, zunanji digitalni zasloni).

Na ljmaratonpriprave.si je mogoč tudi dostop do komercialnih in/ali plačljivih storitev, ki imajo lahko svoje lastne pogoje in navodila za uporabo. V tem primeru naj se uporabnik seznani tudi s pogoji in navodili uporabe posamezne storitve. V primeru razhajanja veljajo pogoji in navodila uporabe posamezne storitve.

Storitev vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije lastnika storitev in tretjih ponudnikov, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve vključno z oglaševalskimi in anonimnimi statističnimi storitvami.

Uporabnik dovoljuje lastniku storitve in v storitev vključenim tretjim ponudnikom, da shranjujejo informacije na računalniku oz. povezani napravi, na kateri uporablja storitev v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

V primeru, da uporabnik krši ta pravila uporabe storitve, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev, mu lahko lastnik storitve onemogoči uporabo posamezne storitve, ali več povezanih storitev.

Lastnik storitve lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo storitve tudi v primeru, ko z uporabo storitve kakorkoli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja storitev v zlonamerne ali nepoštene namene, ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo storitve.

Funkcije družbenih omrežij

Storitev lahko vključuje funkcionalnosti družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku, Twitterju, Instagramu, Google+ in podobnih družbenih omrežjih.

Lastnik storitve uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil v družbena omrežja na način, kot je dostopen iz same storitve.

 1. Avtorske pravice

Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Znamke, ki se pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto www.ljmaratonpriprave.si , v kolikor pa to ni mogoče (televizija, radio), pa citirati vir. Uporabnikom priporočamo, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja v družbena omrežja, ki so na voljo v okviru storitve.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja lastnika storitve prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine ljmaratonpriprave.si.

 1. Vsebine uporabnikov

Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, komentarji, fotografije), ki jih uporabnik na kakršenkoli način posreduje prek katerekoli funkcionalnosti storitve.

Lastnik storitve ne preverja verodostojnost vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno njihovi avtorji.

S posredovanjem vsebin na ljmaratonpriprave.si uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru storitve, in sicer na način in pod temi pogoji in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica na lastnika storitve prenese materialne avtorske pravice, in sicer:

 1. vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;
 2. vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;
 3. vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe;
 4. vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu storitve.

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve ljmaratonpriprave.si, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev.

Lastnik storitve v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitve. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali lastnika storitve, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin, v ali na katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

Komentarji uporabnikov

Komentiranje člankov na ljmaratonpriprave.si ni pravica, pač pa možnost, ki jo omogoča lastnik storitve.

Uporabnikom je v okviru objave uporabniških vsebin in komentarjev zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Uporabniki se lahko svobodno zbirajo, sprejemajo in širijo vesti in mnenja, upoštevajoč napotke v nadaljevanju.

Uporabniki, ki želijo objaviti svoje mnenje in poglede v obliki komentarja, se zavezujejo, da:

 1. se v komentarjih novic držijo teme samega članka, o katerem teče pogovor;
 2. v kolikor se uporabnik in komentator s člankom ne strinjata, ga lahko komentirata, vendar argumentirano in brez žaljenja, osebnega napada, groženj in blatenja souporabnikov;
 3. se bodo držali e-bontona, da ne bodo uporabljali velikih črk, saj pomenijo kričanje, ne bodo uporabljali okrepljenih črk za celoten prispevek, saj so te namenjene poudarjanju zgolj določenega dela besedil;
 4. ne bodo objavljali sporočil z diskriminatorno, zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike ljmaratonpriprave.si. Prav tako je prepovedano žaljenje oz. blatenje sogovornikov, komentatorjev oz. avtorjev in drugih oseb;
 5. ne bodo objavljali reklam, ponavljali praznih ali identičnih sporočil ter izvajali kakršnihkoli drugih dejavnosti, ki so v nasprotju z zakoni in Ustavo Republike Slovenije. Prav tako so prepovedane vse oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti;
 6. ne bodo uporabljali simbolov, znakov, ki simbolizirajo totalitaristične režime, žalijo ali kako drugače vznemirjajo ljudi;
 7. ne bodo objavljali osebnih podatkov drugih uporabnikov ali neuporabnikov ljmaratonpriprave.si, prav tako ne bodo v objavo posredovali vsebin, v katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, ali posredovali vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bodo vsebin posredovali na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi;
 8. bodo v skladu z Zakonom o javni rabi slovenščine (ZJRS)komentirali v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru si lastnik storitve pridružuje pravico tovrstne komentarje strojno prevesti, moderirati ali izbrisati;
 9. bodo prevzeli odgovornost za svoje objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo kakovost kot tudi vsebino;
 10. so nosilci vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami;
 11. ne bodo zahtevali nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin;
 12. bodo v celoti prevzeli odgovornost za škodo, ki bi jo lahko povzročili lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitve.

Lastnik storitve si pridržuje pravico do pregledovanja, popravljanja in moderiranja komentarjev. Lastnik storitve ima pravico brez pojasnila odstraniti, premakniti ali zapreti katerokoli temo oz. komentar članka, ko se mu zdi to potrebno. Prav tako si lastnik storitve brez pojasnila pridržuje pravico, da lahko kadarkoli trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do storitve oz. do sodelovanja pri vnosu komentarjev.

Lastnik storitve pri moderiranju izhaja iz Etičnega kodeksa za regulacijo sovražnega govora na portalih, ki ga je skupaj z drugimi večjimi spletnimi mediji sprejel pod pokroviteljstvom Spletnega očesa ter lastne presoje.

 1. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Za uporabo nekaterih delov ljmaratonpriprave.si (npr. komentiranje) se je prek Facebook vtičnika potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo na ljmaratonpriprave.si se strinjate, da se vaši osebni podatki (demografski podatki – ime, priimek, spol, elektronski naslov), ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena ali ob uporabi ljmaratonpriprave.si ali podatki, ki jih Timing Ljubljana pridobi iz drugih virov in se lahko združijo z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje Timing Ljubljana, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

Lastnik storitve se zavezuje, da bo vaše osebne podatke, dobljene prek registracije, ljmaratonpriprave.si, skrbno varoval in da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Lastnik storitve se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov ljmaratonpriprave.si. Podatke o uporabi strani medija, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe medija. Uporabniki, ki se na ljmaratonpriprave.si prijavijo prek Facebook računa, prevzemajo odgovornost za ustvarjen račun v celoti. V primeru, da lastnik storitve ugotovi, da se je uporabnik prijavil, komentiral in zlonamerno uporabljal lastnikovo vsebino z lažnim Facebook profilom, si pridržuje pravico, da takega uporabnika izključi ali blokira iz lastnikove baze.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje se vključijo v zbirko podatkov podjetja Timing Ljubljana. Ti podatki se obdelujejo za potrebe obveščanja o storitvi, produktih, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in vsebine produktov Timing Ljubljana ter segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih (kamor spada tudi klasično banner oglaševanje) in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih, za druge trženjske namene Timing Ljubljana ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Podatke, ki jih bo Timing Ljubljana pridobila iz drugih virov, jih lahko združi s podatki v zbirki podatkov podjetja Timing Ljubljana tudi z namenom prilagoditve oglasnega sporočila za uporabnika, ki obiskuje produkte Timing Ljubljana Podatki se bodo uporabljali za ugotavljanje zanimanja uporabnika za določeno vsebino in oglasov na produktih Timing Ljubljana in posledično prilagajanje oglasnih sporočil določenemu uporabniku.

Posredovani podatki se uporabljajo za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja Timing Ljubljana, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane s Timing Ljubljana.
Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Lastnik storitve ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil objavljene vsebine.

 1. Pridržki

Lastnik storitve se bo po najboljših močeh trudil na straneh ljmaratonpriprave.si zagotavljati najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike ljmaratonpriprave.si opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Lastnik storitve ne odgovarja za morebitno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Lastnik storitve v okviru uporabniških vsebin in komentarjev ne more preprečiti dejanj uporabnikov, ki svoje uporabniške vsebine in komentarje oddajajo v živo.

Ker na straneh ljmaratonpriprave.si obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi z medijem in nad katerimi lastnik storitve nima nadzora, lastnik storitve ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh.

Lastnik storitve si pridružuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila.

Lastnik storitve si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega medija z določenega spletnega naslova.

Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega medija in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja nacionalno pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo ljmaratonpriprave.si, ali ki bi bili z uporabo tega medija kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi nacionalnega prava Republike Slovenije.

 

Timing Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Direktor
Gojko Zalokar

IMPRESUM
Izvedba projekta Priprave: Sport media focus, komuniciranje v športu, d. o. o. , Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana